Dans med svåra steg

Min resa med autism, epilepsi, ADHD och IF i familjen

Hej Malmö stad och Serviceförvaltningen! Vi har tagit del av ert förslag till beslut där ensamåkning avslås och där krav ställs på att Linus ska ha en vuxen med sig i färdtjänsten. Vi motsätter oss båda dessa beslut och anser att de bryter mot barnkonventionen som numera är lag i Sverige. Vi menar att detta är en felaktig bedömning och att Linus hade kunnat resa säkert på egen hand om han fick ensamåkning. Vi anser också att avslaget gör att vi som familj inte kommer att kunna utnyttja alla hans dygn på korttidsboende som ligger under lov/studiedagar, eftersom Malmö stad inte kör skoltaxi då.

Vi har synpunkter på flera saker som vi fick information om:

1. ”Om Linus stör medpassagerare och får ”anmälningar” mot sig, måste en vuxen åka med.” Det enda rimliga om barnets funktionsnedsättningar ”stör” andra, är att barnet får rätt anpassningar så att detta inte sker. Det är inte Linus ”fel” att han inte kan och förstår sociala koder. Det är ett handikapp som behöver anpassning på precis samma sätt som att en person i rullstol behöver en ramp till bilen. Detta är skäl till ensamåkning.

2. ”Om Linus kissar på sig måste vi föräldrar betala sanering.”
Om Linus skulle kissa på sig skulle det bero på kombinationen av hans funktionsnedsättning som ger svårighet att hålla urinen en längre stund när han känner sig kissnödig, med att köras runt länge i Malmö med olika medpassagerare. En vanlig resa klarar han. Linus har åkt skoltaxi i 2,5 års tid utan en enda olycka. Det har aldrig hänt när vi kör honom. Han skulle klara även färdtjänst om han får resa ensam och på så vis slipper onödigt långa resor. Detta är skäl till ensamåkning.

3. ”Linus kan lämnas ensam i bilen då chauffören behöver hjälpa en annan passagerare upp till sin lägenhet. Linus lämnas ensam med olåst dörr. Linus kan lämnas ensam tillsammans med medpassagerare med t ex psykisk ohälsa.”
Allt detta är förutsättningar som Malmö stad beslutat om – uppenbart helt utan beaktan på barnets bästa (artikel 3 i barnkonventionen) eller med hänsyn till funktionsnedsättningar som autism och intellektuell funktionsnedsättning. Detta är inte skäl att begära att vuxen åker med Linus – detta är skäl att ge Linus ensamåkning!

Ni ger människor med neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar sämre stöd än människor med fysiska funktionsnedsättningar. Ska en hel diagnosgrupp stängas ute från denna tjänst? Att ha regler för färdtjänst som omöjliggör för ett barn med autism, ADHD, epilepsi och intellektuell funktionsnedsättning att få det beviljat är diskriminering. Artikel 2 i barnkonventionen säger att alla barn ska ges samma rättigheter och att ingen får diskrimineras.

Linus har idag två dygn korttidsboende i månaden, söndag-måndag. Ansökan pågår om fyra dygn. Cirka 16 veckor per år är det lovdagar, men vi föräldrar har bara fem veckors semester. Vi behöver vår barnomsorg för att kunna arbeta. Malmö stad har beslutat att inte köra skoltaxi till fritids på loven. Hur ska Linus komma från sitt korttidsboende till fritids på måndagen när inte skoltaxin kör? Att vi föräldrar skulle köra ut till korttidsboendet på morgonen för att skjutsa Linus till fritids hade varit mycket olyckligt ur Linus perspektiv. Först sova borta, sen få träffa en förälder i tio minuter för att direkt lämnas på nästa ställe. Det hade skapat ledsenhet, stress och oro – återigen artikel 3 i barnkonventionen – det är inte för Linus bästa.

Resultatet blir då att Linus inte kan utnyttja beviljad LSS-insats alla dessa veckor. Det drabbar både honom och oss som familj. Ingen förälder vill lämna sitt barn på korttidsboende om man inte måste, men vi behöver paus och återhämtning för att fortsätta orka vara bra föräldrar till Linus. Han gynnas inte av att vi drabbas av utmattningsdepression. På fritids och korttidsboendet träffar Linus vänner. Det är hans enda chans till att leka, han har inga vänner på fritiden utan är alltid ensam. Artikel 6 i barnkonventionen trycker på varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Fritids och korttidsboendet är viktiga och avgörande för hans utveckling.

Först nekas Linus ensamåkning. Därefter och på grund av det beslutet måste sedan beslut fattas om att en av oss föräldrar måste resa med Linus för att resan ska bli säker. Att Linus som har kunnat åka ensam i skoltaxi sedan 6 års ålder inte skulle kunna åka färdtjänsttaxi ensam, är en orimlig och felaktig bedömning som grundar sig på ert avslag av ensamåkning. Om Linus får ensamåkning kan han åka den korta sträckan utan oss föräldrar på ett säkert sätt.

Artikel 3 i barnkonventionen säger ”Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn”. Fundera, är det någonsin för barnets bästa att samköra vuxna med t ex psykisk ohälsa och barn som har autism och intellektuell funktionsnedsättning?

Med förhoppning om ändrat beslut och att Malmö stad därefter ser över färdtjänstens förutsättningar så att ingen diagnosgrupp diskrimineras.

En reaktion på ”I byråkratins dumma snårskog

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: