Dans med svåra steg

Min resa med autism, epilepsi, ADHD och IF i familjen

I Sverige är läkemedel gratis för barn. Nästan.

Läkemedelsverket (LV) skriver själva att ”Barn behöver sömn för att må bra och för att kropp och hjärna ska utvecklas och fungera optimalt. Sömnbrist kan inverka negativt på kroppslig hälsa och kognitiva funktioner. Det kan också påverka sinnesstämningen och ge bristande impulskontroll hos barnet.” Men sen nästan två år tillbaka ingår inte melatoninbehandling i läkemedelsförmånen förutom för barn mellan 6 och 17 år med ADHD-diagnos på papper.

För när företaget som tillverkar melatonintabletterna ansökte om att få melatonin godkänt som läkemedel, fanns inte tillräckliga kliniska studier som bevisade effekt för övriga…så alla andra plockades bort från förmånen och måste betala fullpris. Alltså:

  • Ett barn med en ADHD-diagnos kan fortfarande få Melatonin inom högkostnadsskyddet.
  • Ett barn med ADHD vars utmaningar ännu inte uppmärksammats av vuxna i sin omgivning eller som väntar i de årslånga köerna för utredning, får INTE Melatonin inom högkostnadsskyddet.
  • En 18-åring med ADHD som precis ska avsluta gymnasiet, blir av med melatonin som inom högkostnadsskyddet. Likaså alla vuxna (förutom vid jetlag, då får man).
  • Och framför allt, ett barn med ”bara” autism får INTE Melatonin inom högkostnadsskyddet.
  • Och igår fick jag lära mig en ny sak. Ett barn med ADHD där Melatonin fungerar bra vid insomning men som vaknar senare på natten (Melatonin går ur kroppen på ca 4h), måste betala om hen behöver testa Cirkadin som helt enkelt är långtidsverkande melatonin. Den är också borttagen från förmånen.

Barn och vuxna med ADHD har sin sömnstörning oavsett om diagnosen finns på papper än eller inte. Likaså vid autism. Sömn är livsviktigt

Om vi tittar på barn med ”bara” autism. Region Stockholm skriver: ”Att hjärnan är annorlunda organiserad hos personer med autism kan troligen förklara en del av sömnproblemen, liksom de speciella biokemiska förhållandena i hjärnan. /…/ En viktig förklaring till sömnsvårigheterna ligger i nervsystemets speciella och delvis annorlunda sätt att fungera hos personer med autism.

Där finns en obalans i produktionen av det sömnreglerande hormonet melatonin som hänger samman med att överföringen av kemiska ämnen mellan hjärncellerna fungerar sämre. Normalt ökar melatoninproduktionen under kväll och natt och är låg under morgon och dag, eftersom den styrs av ljuset. Förhöjda halter av melatonin under dagtid och svagare svängningar i melatoninproduktionen kan bidra till att hela dygnsrytmen störs och att sömnen påverkas negativt.” De skriver också ”Generellt låga nivåer av melatonin har också påvisats hos personer med autism”.

Så varför kan barn med ADHD få melatonin inom förmånen med inte barn med autism – var finns logiken? Företaget ansökte bara om barn med ADHD 6-17 år för det var så studierna var gjorda. Då kan inte LV godkänna för annat om jag förstått det rätt. Ännu ett glapp där de här barn (och vuxna med npf) faller mellan stolarna.

LV skriver förövrigt även att till exempel Alimemazin inte rekommenderas vid sömnproblem pga biverkningar. VAD ska man göra då? Testa att leva helt utan sammanhängande sömn. Det används väl som tortyrmetod av en anledning. Föräldrar kraschar. Barnen kraschar. Ska barn med npf behöva ha föräldrar goda ekonomiska förutsättningar för att få sova och kunna utvecklas som andra?

%d bloggare gillar detta: